projecten en beelden

Projecten en beelden

2020-heden: Integratie kunstwerk Regenhut in nieuw parkontwerp Store Lungegårdspark, Bergen, Noorwegen

2019-heden: Gedenkstenen, Wierdebegraafplaats Wierum, Het Groninger Landschap

2019-heden; GrunnGrasgemeente Groningen

2018-heden; plan Energietransitie Gate Tower Clio, i.s.m. CBK Groningen

2016-heden; Wierde van geesten winnend ontwerp prijsvraag Buitendijkse Wierde Noordpolderzijl, het Groninger Landschap

2015; zeven 3D-Zuilen in het kader van Aduard 3D, gemeente Zuidhorn

2015; Fries op Markt, Burgum, gemeente Tytsjerksteradiel

2015; Zitgolf, Burgum, gemeente Tytsjerksteradiel
2014; Windhoek, kwelder Westpolder, in opdracht van Kwelderherstel

2012; Nestpokken, OBS Petteflet, Groningen

2012; From Seed to Sugar, korte film, Suikerunie

2011; Valom, De Westereen, in het kader van 10 stekjes Friesland, Stichting Keunstwurk

2009; Xy, Lustrumverbeelding 2009, Rijksuniversiteit Groningen

2009; Nest Pox, Roseberry Park, St Lukes Hospital Middlesbrough (GB)

2007; Dooi, educatief kunstwerk en conservering resten fundering ijskelder, Museum de Fundatie, Heino

2007; Landkraal, wijk Burmania Drachten, gemeente Smallingerland

2007: Nestelpokken, wijk Dragonder Oost, gemeente Veenendaal

2007; Stoelendans, wijk Herwendaal, gemeente Groesbeek

2006; Sluisventielen, Nieuwebrugsluis Hoogeveen, provincie Drenthe

2006; Straattaal, wijk Dragonder Oost, tekst Driek van Wissen, opdrachtgever gemeente Veenendaal

2005; Kromme Leek, wijk Bangert- en Oosterpolder, opdrachtgever gemeente Hoorn

2003; Vogelvesten, wijk Essellanden, gem. Wateringen in kader masterplan ‘Reserve’ buro Venhuizen

2002; Grondwatermeter landelijk project van de gezamelijke Milieufederatie’s

2001; Zweefsteen, voor Waterschapshuis, Veendam; opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa’s

2000; Poolstervizier, park de Dreven, opdrachtgever Gemeente Hoogezand-Sappemeer

2000; Regenhut, in park Nygårdtangen te Bergen,culturele stad in 2000, Noorwegen

1999; Grondwatermeter, 12 educatieve grondwatermeters voor Milieu Federatie Drenthe

1997; Windschermen, Gomarus College Groningen, bemiddeling Kunst en Bedrijf Amsterdam

1997; Veenluik, manifestatie Beeld 4 Grijpskerk

1996; Waaiboei, Nieuwe Statenzijl; opdrachtgever Waterschap Dollardzijlvest

1995; Antarctische Hemelpunt, tentoonstelling Licht, ‘t Marnehoes, Wehe den Hoorn

1995; Balustrade, voor Teylers Museum Haarlem, opdrachtgever Prins Bernhard Fonds

1992/1993; Project Zonnesporen, reis van Ushuaia Argentinië naar Inuvik (Can) i.s.m. Greetje Bijleveld

1992; Verklarend (kunstboekwerk), uitgeverij Philip Elchers