2004 – 2006; Kromme Leek/ Straattaal/ Sluisventielen

1.brugrechts

Kromme Leek 2005; nieuwbouwwijk Bangert en Westpolder, Hoorn

2.KrommeLeek

Kromme Leek 2005; brugleuningen gebaseerd op verkavelingspatroon rond veenstroom de Kromme Leek van 1821

3.destoep

Straattaal 2006; Veenendaal, uit twee richtingen leesbare zinnen in trottoir

4.straattaal1

Straattaal 2006; ...de stoep alleen hier herkent je aan je pas...

5.straattaal2

Straattaal 2006; en terug, ...pas je aan je herkent hier alleen de stoep...

6.pas3

Straattaal 2006; de teksten in straattaal zijn geschreven door Driek van Wissen

6.sluisbentielenneer

Sluisventielen 2006; Nieuwebrugsluis, Hoogeveen

7.sluisventielenbezig

Sluisventielen 2006; de ventielen bewegen mee met waterniveau in de nabijgelegen sluis

8.sluisventielop

Sluisventielen 2006; gemaakt i.s.m. Fred's Beeldproducties